Now showing items 1-2 of 1

    Shrnutí dosavadních prací na letounu,posun křídla,kontrola pevnosti závěsu křídla,zástavba avionických přístrojů,návrh přístrojové desky (1)
    Summary of previous work on the airplane,wing shift,strengh inspection of the wing hinge,installation of avionic devices,design of the dashboard (1)