Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh turbíny pro turbohřídelový motor 

   Author: Pavel Novotný; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   První část diplomové práce tvoří rešerše na téma axiálních plynových turbín, ve které je popsáno jejich rozdělení, důležité rovnice, jejich konstrukce a v neposlední řadě také principy tlakových ztrát. Druhá část se zabývá ...