Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv modelu pracovní látky na výpočet oběhu turbovrtulového motoru 

   Author: Bernášek Jan; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-08)
   Tato diplomová práce nejprve podává přehled turbovrtulových a turbohřídelových motorů. V další části je uveden teoretický základ jednotlivých stavových rovnic, pomocí kterých je následně vypočítán tepelný oběh a efektivní ...