Now showing items 1-18 of 18

  • Aerodynamická analýza rychlostního letounu 

   Author: Adam Zezula; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Cílem této diplomové práce je aerodynamicky analyzovat letoun navržený v diplomové práci Jakuba Valenty. Nejprve je navržen nový profil, který by mel vylepšit aerodynamické vlastnosti letounu. Následně jsou spočteny ...
  • Analýza vlivu plnicího otvoru na profil padákového kluzáku 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Kulhánek Robert; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-16)
   Práce se zabývá CFD analýzou profilů s různými modifikacemi plnicích otvorů u náběžné hrany.
  • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

   Author: Ladislav Vobora; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
  • Charakterizace rychlostního pole plazmového aktuátoru 

   Author: Jiří Teichman; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Tato práce se zabývá experimentální charakterizací rychlostního pole plazmových aktuátorů na principu dielektrického bariérového výboje na profilu NACA 0012 při nízkých Reynoldsových číslech. Pro mapování proudového pole ...
  • Hydraulický systém malého sportovního letadla 

   Author: Mihálik Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukce zasouvací stanice k difuzní peci a analýza proudění v pracovní oblasti 

   Author: Tilšer Michal; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kolátek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Tématem této diplomové práce je konstrukce zasouvací stanice a zejména tedy samotného zasouvadla, či zakladače, který automaticky zasouvá křemíkové destičky do topných kazet difuzní pece a analýza bočného proudění vzduchu, ...
  • Konstrukční návrh standu pro měření palivových trysek 

   Author: Jan Beneš; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Kubata Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem zkušebního zařízení pro měření sprejových charakteristik palivových trysek pro turbínové motory. V první části se práce zaměřuje na zdůvodnění důležitosti těchto měření, ...
  • Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun 

   Author: Valský Šimon; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   VALSKÝ, Š. Návrh dmychadla pro lehký sportovní letoun: diplomová práce. Praha: ČVUT - České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky, 2017, 84 s. Vedoucí práce: Ing. Jan Klesa Ph.D. Diplomová ...
  • Návrh vztlakové mechanizace pro UAV prostředky 

   Author: Nebus Dušan; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Jeřábek Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh wingletu pro kluzák HPH 304TS 

   Author: Koukal Lukáš; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vavřín Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-10)
   Diplomová práce se zabývá návrhem wingletu pro kluzák 304TS vyvíjený ve společnosti HPH sailplanes Ltd. V první části práce byla zpracovaná rešeršní část používaných wingletů u kluzáků stejné kategorie jako je kluzák 304 ...
  • Návrh změny systému příčného řízení letounu nahrazením křidélek spojlery 

   Author: Boztayev Iliyas; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Helmich Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-07)
   Tato diplomová práce řeší problematiku příčného řízení letounu pomocí netradičního druhu ovládacích ploch: spoilerů. Ověřuje se schopnost provedení předběžného návrhu použitím výpočtového softwaru na základě CFD: Ansys ...
  • Numerické řešení proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru 

   Author: Radovan Všelicha; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Tato práce je zaměřena na problematiku proudění v rotujícím kole odstředivého kompresoru. Hlavními úkoly práce je shrnutí základních poznatků z oblastí proudění v odstředivých kompresorech a popis numerických metod počítačové ...
  • Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu 

   Author: Hort Tomáš; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-15)
   HORT, Tomáš. Rekonstrukce hydraulického systému historického stíhacího letounu. Praha 2015, 111 s. Diplomová práce. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, Ústav letadlové techniky. Vedoucí práce Jaromír Kučera.
  • Srovnání modelových výpočtů v různých cfd systémech 

   Author: Ondřej Štrobl; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Vrchota Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Diplomová práce se zabývá srovnáním 2D výpočtu profilu NACA 0012 a 3D výpočtu NASA Common Research Modelu v konfiguraci křídlo-trup ve třech různých CFD systémech – Ansys Fluent, Ansys CFX a SU2. Celkem bylo provedno 41 ...
  • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

   Author: Lukáš Petr; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
  • Validace procesu pro měření únavových cyklů ramene exkavátoru 

   Author: Dufala Ondřej; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Weigel Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vliv deformace modelu dopravního letounu na aerodynamické charakteristiky 

   Author: Tafiichuk Andrii; Supervisor: Čenský Tomáš; Opponent: Klesa Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Během testování v aerodynamickém tunelu je model letadla vystaven deformacím způsobeným aerodynamickými silami. Tyto deformace ovlivňují aerodynamické vlastnosti modelu letadla. Tato práce se zaměřuje na zkoumání vlivu ...
  • Vliv vůle na koncích lopatek na parametry odstředivého kompresoru 

   Author: Adamec Jiří; Supervisor: Hlaváček David; Opponent: Čenský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Diplomová práce se zabývá radiálním stupněm odstředivého kompresoru. Cílem práce je zjistit a kvantitativně vyčíslit, jaký vliv má změna vůle mezi konci lopatek a krycím diskem na integrální parametry pomocí numerického ...