Now showing items 1-1 of 1

  • Simulator hypergravitace 

   Author: Martin Kůrka; Supervisor: Kučera Jaromír; Opponent: Kousal Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem malé centrifugy. Obsahuje přehled možných řešení a vlastní konstrukční návrh centrifugy. Výsledkem celé práce je funkční 3D model.