Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh výškového kormidla rychlostního letounu 

   Author: Lukáš Hofrichter; Supervisor: Brabec Jiří; Opponent: Valenta Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Úkolem této bakalářské práce je navrhnout výškové kormidlo pro rychlostní letoun. Na začátku práce se nachází seznámení s různými způsoby ovládání a udržování stability s následným popisem nosných prvků pro výškové kormidlo. ...