Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh validace demonstrátoru iontového motoru 

   Author: Lukáš Bohata; Supervisor: Kousal Jaroslav; Opponent: Václavík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-04)
   Cílem této bakalářské práce je zhruba určit očekávané parametry iontového pohonu. Dále navrhnout a určit citlivost testovacího přípravku. A v neposlední řadě navrhnout uspořádání testovacího přípravku ve vakuové komoře.