Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Termomechanický návrh přístrojové sekce trupu letadla pro podmínky letu v marsovské atmosféře 

  Autor: Lukáš Petr; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem této práce je návrh částí letadla z hlediska termomechaniky pro podmínky letu na planetě Mars. Nejprve je nutné stanovit teoretický základ o letadlech, Marsu a termomechanice. Poté lze přistoupit k samotnému návrhu. ...
 • Návrh Stirlingova motoru pro družici typu cubesat 

  Autor: Vojtěch Zeidler; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Hermann Denis
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem práce je navrhnout Stirlingův motor použitý v družici typu CubeSat na nízké oběžné dráze kolem Země, který by využíval sluneční záření jako zdroj tepelné energie a měl obdobnou účinnost jako fotovoltaické panely. ...
 • CFD výpočet vysouvání vztlakové mechanizace s využitím dynamické sítě 

  Autor: Ladislav Vobora; Vedoucí práce: Čenský Tomáš; Oponent práce: Vrchota Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Diplomová práce se zabývá tvorbou CFD modelu vysouvání Krügerovy klapky s využitím dynamické sítě. Byl navržen schématický CAD model profilu s Krügerovou klapkou. Dále se práce zabývá tvorbou a postupem tvorby CFD modelu ...
 • Rekonstrukce křídla rychlostního letounu 

  Autor: Ondřej Motl; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cílem této práce je zdokonalit konstrukční návrh křídla soutěžního ultralehkého letounu odpovídajícímu stavebnímu předpisu UL-2 o maximální vzletové hmotnosti 600 kg. Úvodní část práce se zabývá analýzou současného stavu, ...
 • Koncepční návrh letounu kategorie LSA 

  Autor: Ondřej Lipš; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem letounu podle nového návrhu pravidel kategorie LSA. Nejprve je provedena statistika letounů ze současné kategorie LSA a letounů, které by po změně pravidel hmotnostně ...
 • Návrh přistavacího zařízení rychlostního letounu 

  Autor: Richard Široký; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem hlavního podvozku rychlostního letounu. První část práce je věnovaná detailnímu konstrukčnímu návrhu podvozku. Druhá část stanovuje statické zatížení dle stavebního předpisu. V třetí ...
 • Návrh zatahovacího hlavního podvozku rychlostního letounu 

  Autor: Ladislav Velebil; Vedoucí práce: Valenta Jakub; Oponent práce: Uher Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Úkolem této diplomové práce je návrh zatahovatelného hlavního podvozku u rychlostního letounu, jehož návrh probíhá na Ústavu letadlové techniky FS ČVUT v Praze. Práce obsahuje rešerši relevantních způsobů zatahování z ...
 • Návrh trupu rychlostního letounu 

  Autor: Jiří Petrus; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Barák Karel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Diplomová práce se potýká s problematikou návrhu trupu rychlostního letounu z hlediska konstrukce. Začátek práce se věnuje prvotnímu návrhu prvků a jejich materiálovou skladbou. Následně je stanoveno zatížení působící na ...
 • Návrh plováků pro malý sportovní letoun 

  Autor: Matúš Priščák; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
  Cieľom tejto práce je predbežný návrh plavákov pre malé športové lietadlo do 650 kg. Práca sa v úvode zaoberá rešeršou stávajúcich riešení hydroplánov. Ďalej výberom geometrie plaváku, základnými hydrodynamickými výpočtami ...
 • Aerodynamika při velmi nízkých Reynoldsových číslech 

  Autor: Stanislav Kříž; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-27)
  Tato bakalářská práce se zabývá aerodynamikou při velmi nízkých Reynoldsových číslech. Úvodní teoretická část se zaměřuje na problematiku při nízkých rychlostech. Je zde stručně vysvětlená teorie pojednávající o aerodynamice. ...
 • Výskyt flutteru na letecké konstrukci 

  Autor: Matěj Voldán; Vedoucí práce: Kratochvíl Aleš; Oponent práce: Slavík Svatomír
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Tato bakalářská práce se zabývá výskytem flutteru na leteckých konstrukcích. Cílem je provést přehled a rozbor leteckých nehod v celosvětovém měřítku, u kterých byl příčinou flutter. Všechna nasbíraná data zpracovat do ...
 • Návrh ocasních ploch rychlostního letounu 

  Autor: Jan Procházka; Vedoucí práce: Brabec Jiří; Oponent práce: Valenta Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Úkolem této bakalářské práce je návrh konstrukce a smontovatelnosti ocasních ploch pro ultralehký letoun, navržený v diplomové práci Ing. Jakuba Valenty, vycházející z bakalářských prací pánů Hofrichtera, Němce a Větrovce. ...
 • Rozvinovací mechanismy solárních plachetnic 

  Autor: Přemysl Čechura; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-29)
  Bakalářská práce je zaměřena na principy solárního plachtění, konstrukční přístupy a rozvinovací mechanismy. Cílem první části je představit přehled prakticky realizovaných konstrukčních řešení na základě rešerše odborné ...
 • Zádržný systém pro pádovou věž 

  Autor: Elias Karnoub; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Kousal Jaroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce bylo navrhnout vhodný zádržný systém pro pádovou věž, která se bude nacházet v areálu ČVUT. Práce zahrnuje základní rešerši pádových věží a jejich zádržných systémů, základní konstrukční návrh zádržného ...
 • Pracovní parametry hybridního raketového motoru o tahu >10kN 

  Autor: Ľuboš Jiroušek; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce je simulovat model nového středně velkého hybridního motoru s větším tahem, čím se myslí v desítkách kN. Model reprezentuje fyzikální vlastnosti motoru. Z modelu jsou pak určeny návrhové parametry, kterými ...
 • Návratový systém pro užitečný náklad stratosférické platformy 

  Autor: Ladislav Vamberský; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Snížek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zaměřuje na návrh řiditelného návratového systému pro užitečný náklad stratosférické platformy. V práci je popsáno prostředí atmosféry, ve kterém se vynášejí zařízení, užitečný náklad a také návratový ...
 • Koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry 

  Autor: Ivan Šonka; Vedoucí práce: Kučera Jaromír; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Tato diplomová práce je zaměřena na koncepční návrh hybridního raketového motoru pro nosič k průzkumu mezosféry. Dle rešerše s důrazem na hybridní sondážní rakety byla vybrána kombinace okysličovadla a pevného paliva. Pro ...
 • Zkušební axiální kompresor 

  Autor: Daniel Maštalíř; Vedoucí práce: Klesa Jan; Oponent práce: Vlach Tomáš
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Diplomová práce se zabývá problematikou axiálních kompresorů jako například aerodynamika a termodynamika kompresorového stupně. Cílem praktické části je návrh profilu v jednotlivých řezech stupně kompresoru. Na základě ...
 • Návrh malého motoru na kapalné pohonné látky 

  Autor: Michal Málek; Vedoucí práce: Kousal Jaroslav; Oponent práce: Klesa Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Cílem této práce je navrhnout, vymodelovat a ověřit numerickými simulacemi malý experimentální nízkoimpulsní raketový motor na tekuté pohonné látky.
 • Návrh motorové instalace rychlostního letounu 

  Autor: Radek Štěpánek; Vedoucí práce: Valenta Jakub; Oponent práce: Brož František
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
  Úkolem diplomové práce je prvotní návrh kompozitní motorové instalace pro rychlostní letoun vyvíjený na ústavu letadlové techniky ČVUT. Nejprve bylo třeba definovat zatížení působící na motorovou instalaci. Uvažované ...

Zobrazit další