Now showing items 205-224 of 255

  • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

   Author: Arjun Chettiyattil Pankaj; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
  • Strategie řízení paralelního hybridního pohonu 

   Author: Černý Jiří; Supervisor: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Strukturální analýza bloku motoru se spodní skříní a prodlouženého bloku motoru s víky ložisek 

   Author: Voráček Michal; Supervisor: Kazda Josef; Opponent: Kuchař Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Tato diplomová práce řeší strukturální analýzu bloku motoru se spodní skříní a prodlouženého bloku motoru. Ze zadané geometrie budou vysíťovány 3D MKP modely všech součástí. Následně MKP modely budou sestaveny do dvou ...
  • Studie dvoudobého naftového motoru s kombinovaným přeplňováním 

   Author: Číp Ladislav; Supervisor: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Studie geometrických parametrů trysky pro použití v chladicím cyklu zařízení využívající zbytkové teplo 

   Author: Gopalakrishnan Deepak Kumar Jangid; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   V diplomové práci je provedena studie provozního režimu ejektoru použitého v chladícím cyklu. Studie byla provedena s využitím výpočetních metod mechaniky tekutin a je zaměřena na ověření citlivosti ejektoru provozu na ...
  • Studie koncepce pohonu motorových vozidel nezávislé trakce 

   Author: Talacko Aleš; Supervisor: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie konstrukce hrubé stavby skříně nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Kujan Tomáš; Supervisor: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie mechanismů zvyšování podílu EGR ve válci motoru 

   Author: Weiss Václav; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Hanousek Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-10)
   Cílem práce je prozkoumat možnosti vrstvení směsi v zážehovém motoru. V návaznosti na předchozí práce připravit návrh geometrií pro vrstvení směsi. Na těchto navržených geometriích provést CFD simulaci v programu AVL Fire ...
  • Studie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotky 

   Author: Mihulec Michal; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tématem diplomové práce je studie primárního a sekundárního vypružení podvozku vysokorychlostní jednotky. V teoretické části jsou popsána řešení pojezdů vysokorychlostních vozidel s provozní rychlostí vyšší než 300 km/h. ...
  • Studie rekonstrukce přední části vozu Praga R1 

   Author: Vojík Radek; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Předmětem diplomové práce je zanalyzovat a navrhnout možné úpravy nosné skořepiny vozu Praga R1 pro plně dvojmístnou variantu vozu. Téma jsem řešil pomocí navržení úprav podvozku, umožňující praktické ověření vlivu navržených ...
  • Studie spalovacího motoru s prstencovým ventilem jako prodlužovače dojezdu 

   Author: Krch Martin; Supervisor: Žák Zdeněk; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Studie trakčního podvozku kolejového elektrobusu 

   Author: Hromádka Tomáš; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Šindelář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Práce se zabývá koncepčním návrhem jednonápravového podvozku pro kolejový elektrobus. Teoretická část, zpracovaná formou rešerše, pojednává o různých konstrukčních řešeních kolejových podvozků. Byl zpracován typový výkres ...
  • Studie trakčního podvozku pro nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Komínek Martin; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Zakopal Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Práce se zabývá podvozkem s poddajným rámem nízkopodlažní tramvaje. Popisuje provozní i konstrukční aspekty podvozku a jejich vazbu na vozidlo. Součástí práce je hmotnostní bilance vozidla, návrh vypružení, svislá dynamika ...
  • Studie únosnosti profilů při dynamickém zatížení 

   Author: Coufal Filip; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Studie využití topologické optimalizace při vývoji rámu motocyklu 

   Author: Šebestián Jaroslav; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Purš Hynek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Provedení topologické optimalizace součásti je způsob, jak stanovit optimální rozložení materiálu v návrhovém prostoru, a tím snížit hmotnost součásti při zachování požadované tuhosti. V této diplomové práci byla provedena ...
  • Systém detekce nárazu v předním nárazníku motokáry 

   Author: Jan Midrla; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Záruba Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá systémem detekce nárazu používaným v motokárovém sportu. Aktuální systém dokáže zaznamenat pouze jeden nepovolený náraz a je ovlivňován mnoha faktory. Cílem této práce bylo analyzovat aktuální ...
  • Tepelné namáhání vstřikovače dvoupalivového vznětového motoru 

   Author: Šál Jakub; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Diviš Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Obsahem práce je návrh, realizace a následné otestování měřícího členu snímajícího teplotu trysky vstřikovače ve spalovacím prostoru a dále také návrh opatření pro snížení tepelného namáhání trysky vstřikovače. Součástí ...
  • Topologické optimalizace těhlice na Formuli Student 

   Author: Kadoch Michal; Supervisor: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Trakční výpočty bateriového vozu pro regionální dopravu 

   Author: Jan Zelinka; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Pohl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Cílem diplomové práce je návrh baterie pro dvouzdrojový vůz pro regionální dopravu. Navrhnout výpočetní metodiku a vytvořit výpočetní software pro zjištění spotřeby energie vozu na specifikované trati. Podle vypočtených ...
  • Trendy vývoje hybridních pohonů 

   Author: Procházka Jan; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce se zabývá vývojem hybridních pohonů především v uplynulých cca 20 letech. Popsány jsou jednotlivé kategorie hybridních vozů, nejvíce užívané druhy akumulátorů a elektromotorů, příklady řešení pohonných systémů ...