Novinky

Department of Automotive, Combustion Engine and Railway

Kolekce v této komunitě

Poslední příspěvky

 • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

  Autor: Petr Cink; Vedoucí práce: MAE supervisor; Oponent práce: MAE opponent
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
  Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Autor: Arjun Chettiyattil Pankaj; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Simulační model řazení čelní zubové spojky 

  Autor: Vijay Jeyaraman; Vedoucí práce: Jasný Michal; Oponent práce: Dyk Štěpán
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce je zaměřena především na proces zapojení psí spojky s lichoběžníkovým psem, který může eliminovat odrazový efekt a redukovat radiální vůli mezi psími spojkami. Hlavním cílem práce bylo modelovat psí spojku pomocí ...
 • Konstrukce a automatizace zkušebního stanoviště 

  Autor: Maxime Wach; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Biák Martin
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Chemnitz University of Technology has been involved since 2018 in an academic automotive championship gathering 1:10 fuel cell/battery-powered vehicles. The goal of the race being to travel the longest distance with a ...
 • Vzorkovací trať a proporcionální ředění vzorku pro toxikologický inkubátor pro expozice buněčných kultur výfukovým plynům 

  Autor: Rajesh Rameswaran; Vedoucí práce: Vojtíšek Michal; Oponent práce: Ondráček Jakub
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tento experiment je založen na experimentu toxicity výfukových plynů a vyhodnocuje dlouhodobé účinky výfukových plynů zážehového motoru na tkáně lidských buněk plic. Cílem práce je navrhnout a vyvinout experimentální ...
 • Modelování architektury řídicích systémů zážehových motorů 

  Autor: Yassine Hai; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Jirovský Václav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  This work is the result of a six months internship at Groupe Renault at the technical center of Lardy (91 Essonne, France) within the Systems Engineering Department, from 15th of February to 14th of August 2019, in order ...
 • Stanoviště pro měření a vzorkování otěrů z brzdových obložení 

  Autor: Arjun Chettiyattil Pankaj; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Hatschbach Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  The thesis deals with the practical design of an airtight enclosure around the braking mechanism with the filtered air has drawn into the chamber and provides cooling to the braking mechanism. This flow scavenges the wear ...
 • Systém detekce nárazu v předním nárazníku motokáry 

  Autor: Jan Midrla; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Záruba Petr
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Diplomová práce se zabývá systémem detekce nárazu používaným v motokárovém sportu. Aktuální systém dokáže zaznamenat pouze jeden nepovolený náraz a je ovlivňován mnoha faktory. Cílem této práce bylo analyzovat aktuální ...
 • Silové zatížení a průtokové vlastnosti výstupního hrdla vzduchového filtru 

  Autor: Michaela Krátká; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Maráz Kornel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá deformací výstupního hrdla vzduchového filtru. První část se zaměřuje na teoretické seznámení s problémem filtrace, vzduchových filtrů a svěrných spojů. Druhá část obsahuje možné varianty řešení daného ...
 • Návrh konceptu jednoválcového motoru pro pohon závodního motocyklu třídy MOTO3 

  Autor: Pavel Myslík; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Toman Rastislav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce popisuje návrh konceptu závodního motoru pro třídu MOTO3 mistrovství světa silničních motocyklů.
 • Přívod plynného paliva pro motor s vyplachovanou předkomůrkou 

  Autor: Akshay Kamane; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Škarohlíd Marcel
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Tato práce se zabývá návrhem systému vstřikování plynného paliva pro jednoválcový čtyřdobý motor s vyčištěnou předkomorou pro měření přívodu paliva přes kulový zpětný ventil do předkomory. Na modelu systému vstřikování ...
 • Organizace a management projektu konsorcia 

  Autor: Hicham Kasraoui; Vedoucí práce: Žilka Miroslav; Oponent práce: Delassus Ségolène
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Automotive industry is experiencing a turning point which raises several questions. My thesis is trying to answer some of those queries: How can OEMs use innovation and new management methods to best manage this transformation? ...
 • Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec 

  Autor: Martin Mocek; Vedoucí práce: Hořenín Jindřich; Oponent práce: Burič Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
  Diplomová práce s názvem Konstrukce hlavy válce pro experimentální jednoválec se zabývá postupem při modelování samotné hlavy experimentálního jednoválce, návrhem sacích kanálů, simulacemi profukovací zkoušky sacích kanálů ...
 • Návrh zadního zavěšení malého vozidla pro městský car sharing 

  Autor: Petr Vácha; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vašíček Michal
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato práce obsahuje rešerši malých městských vozidel a prototypů, výpočet podélné dynamiky vozidla a návrhové výpočty sklápěcího zadního zavěšení. Byl také vytvořen CAD model zadního zavěšení v programu Catia V5 a byly ...
 • Optimalizace spotřeby paliva s použitím mild-hybridního pohonu vozidla 

  Autor: Bhargava Sriram Kone; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Macek Jan
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Tato diplomová práce se zabývá přeměnou klasického vozidla poháněného spalovacím motorem na mild hybrid a optimalizace spotřeby paliva. Výzkum je prováděn za použití gradientních dat získaných na dané testovací trase a ...
 • Automatické generování testů pro validaci systémů ADAS 

  Autor: Danielle Audrey Fotso Fokam; Vedoucí práce: Jirovský Václav; Oponent práce: Vaculín Ondřej
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
  Zajištění nebo zaručení bezpečnosti autonomních systémů zůstává pro výrobce automobilů jednou z hlavních výzev, zejména proto, že technologie zabudované do těchto systémů jsou stále složitější. Výsledkem je, že zkušební ...
 • Koncepční návrh elektrického pohonu komunálního vozidla 

  Autor: Michal Zbojovský; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Klír Vojtěch
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Táto práca sa zaoberá koncepčným návrhom elektrického pohonu komunálneho vozidla so snahou ponechať čo najviac možných dielov z pôvodnej spaľovacej verzie vozidla . Z dôvodu využitia vozidiel a určeniu jazdného cyklu, v ...
 • Elektrická hnací náprava pro elektrobus 

  Autor: Jiří Formánek; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Tesař Miroslav
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  V této diplomové práci je řešen návrh nové koncepce elektrické nápravy se dvěma elektromotory, určené pro nízkopodlažní elektrobus SOR EBN 11. Práce obsahuje návrh klíčových uzlů nápravy včetně pevnostních a životnostních ...
 • Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky 

  Autor: Tomáš Podzimek; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Prell Roman
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Předmětem diplomové práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky je navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální dopravu. Navržené vozidlo bude mít hrubou stavbu z ...
 • Návrh řídicího algoritmu pohonu hybridního vozidla 

  Autor: Petr Kohel; Vedoucí práce: Toman Rastislav; Oponent práce: Morkus Josef
  (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
  Tato diplomová práce v první řadě zpracovává přehled specifických funkcí a možností řízení hybridních vozidel. Následně je v práci navrhnuta heuristická řídicí strategie pro paralelní hybridní vozidla, která využívá ...

Zobrazit další