Now showing items 1-2 of 1

    hybrid rail vehicles, hybrid powertrain, railbus, drive cycle, recuperation, work comparison of vehicles (1)
    kolejová hybridní vozidla, hybridní pohon, kolejový autobus, jízdní cyklus, rekuperace, srovnání práce vozidel (1)