Now showing items 1-2 of 1

    Urban air pollution, emissions, public transport, hybrid buses, hybrid driveline, SOR NB 12 City, route height profile, route speed profile, drive resistances, rolling resistance, gradient resistance, aerodynamic drag, inertia resistance, energy balance, energy consumption (1)
    Znečištění vzduchu ve městech, emise, hromadná doprava, hybridní autobusy, hybridní pohon, SOR 12 NB City, výškový profil trasy, rychlostní profil trasy, jízdní odpory, valivý odpor, odpor stoupání, aerodynmaický odpor, odpor zrychlení, energetická bilance, spotřeba energie (1)