Now showing items 1-1 of 1

  • Ovládání a akvizice dat na zkušebním stavu převodových ústrojí motorových vozidel. 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato práce ve svém úvodu pojednává o měřicích metodách vybraných fyzikálních veličin v rámci testovaní převodových ústrojí motorových vozidel. Dále popisuje současný stav zkušebního stanoviště v laboratořích v Praze na ...