Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh modulárního stojanu pro zkoušky motorů na brzdovém stanovišti 

   Author: Jan Kříž; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Beránek Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce obsahuje koncepční návrhy pro modulární stojany na brzdové stanoviště. Kontrolní výpočty a optimalizaci vůči stávajícímu stojanu. Práce obsahuje kompletní výkresovou dokumentaci. 3D modely v Solid Edge a simulace ...