Now showing items 1-1 of 1

  • Studie vlivu fyzikálních parametrů na chybu měření nárazu hlavového impaktoru na kapotu vozidla 

   Author: Jakub Ryška; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jakubský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-19)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek spadající do kategorie ochrany chodců. Hlavním tématem pro vypracování byl zvláštní jev vyskytující se při testech s hlavovými impaktory v různých laboratořích. ...