Now showing items 74-93 of 661

  • Determining Road Transportation Cost for different methods of increased capacity on road cargo & their adverse on road and the environment 

   Author: Chowdhury Nitesh; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Determining Road Transportation Cost for different methods of increased capacity on road cargo & their adverse on road and the environment
  • Developement and evaluation of a simulation environment for cooperative and highly automated vehicles 

   Author: Záruba Lukáš; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Developement and evaluation of a simulation environment for cooperative and highly automated vehicles
  • Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle 

   Author: Vladimír Krulík; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-02)
   Developement of two speed transmission for electrical powertrain of tactical military vehicle
  • Development of a deformation model for the piston, connecting rod crank mechanism of an alternative engine. 

   Author: Shaparia Nishit; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-01-11)
   Development of a deformation model for the piston, connecting rod crank mechanism of an alternative engine.
  • Development of a fuel cell car simulator 

   Author: Matěj Mysliveček; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-11-21)
   Development of a fuel cell car simulator
  • Development of a Tool for Predefinition of Parking Lock System for Passenger Vehicles 

   Author: Mančal Jakub; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Development of a Tool for Predefinition of Parking Lock System for Passenger Vehicles
  • Development of GT-Power Model of a Gasoline Engine with Low Pressure EGR Suitable for Model-Based Predictive Control of an Air Path 

   Author: Jaroš Jakub; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   To develop an engine complying emission limits, reduce fuel consumption and enhance engine power output is a car manufacture’s task of the last years. New emission limits make this task even more challenging and to fulfil ...
  • Development of simulation tools in order to predict the oil cosumption of an internal combustion engine & study of the problematic of oil consumption on torque transitory phase for gazoline engine 

   Author: Deghaye François-Henry; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Development of simulation tools in order to predict the oil cosumption of an internal combustion engine & study of the problematic of oil consumption on torque transitory phase for gazoline engine
  • Development of tire force state eliminator 

   Author: Sharma Vishwas; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Development of tire force state eliminator
  • Development of tools to optimize the use of variable of Chassis System 

   Author: Van Eeckhaute Victor; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-09-10)
   Development of tools to optimize the use of variable of Chassis System
  • Diferenciály s funkcí Torque Vectoring 

   Author: Soukup Jan; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Diferenciály s funkcí torque vectoring jsou používány pro zlepšení manipulovatelnosti vozidla řízením stáčivého momentu. Toho je docíleno dělením točivého momentu v potřebném poměru mezi jednotlivá kola pomocí převodů ...
  • Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation 

   Author: Petr Cink; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-10-02)
   Driver Modelling lmprovement and Drive Cycle Generation
  • Druhý stupeň svislého vypružení osobního vozu 

   Author: Plomer Jan; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Důsledky snižování odporů nákladních automobilů pro brzdové a zpomalovací systémy vozidel 

   Author: Martin Macánek; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá důsledky snižování jízdních odporů nákladních vozidel pro brzdové a odlehčovací systémy vozidel. V teoretické části jsou zkoumány jízdní odpory a legislativa nákladních automobilů a jejich ...
  • Dvě experimentální úlohy pro zaměření motorová vozidla 

   Author: Ondřej Včelák; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Bous Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii momentu setrvačnosti, možnostem jeho měření a problematice měření úhlů pomocí inklinometru a dále čtenáře seznámí s laboratorním stanovištěm pro měření ...
  • Dvoučlánková nízkopodlažní tramvaj 

   Author: Jeglík Jan; Supervisor: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dvounápravový podvozek nákladního vozu s vypružením parabolickými pružnicemi 

   Author: Jan Pejša; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Čapek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou dynamického modelu dvounápravového podvozku s vypružením parabolickými pružnicemi. Důraz je kladen na primární vypružení. Parametry primárního vypružení jsou vypočítány na základě mechanického ...
  • Dvouosý naklápěcí stojan pro testy spalovacích motorů 

   Author: Světlík David; Supervisor: Vávra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Dvouosý naklápěcí stojan pro zkoušení spalovacích motorů 

   Author: Světlík David; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Rudolf Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem vybraných částí dvouosého naklápěcího stojanu pro testování spalovacích motorů. Motivací pro tuto diplomovou práci je výzkum chování motorových kapalin za působení dynamických účinků v ...
  • Dvouúrovňová řídící strategie pro hybridní vozidlo s využitím informací o plánované trase 

   Author: Jan Soukup; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Denk Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-03)
   Hybridní pohon slouží ke snížení spotřeby paliva a výsledných emisí oxidu uhličitého u konvenčních vozidel poháněných spalovacím motorem a jako cesta k jejich úplné elektrifikaci. Aby byl co nejlépe využit potenciál tohoto ...