Now showing items 1-2 of 1

    Dispergace, nanokompozity, míchání, míchadlo, rotor-stator, ultrazvuk, reologie (1)
    Dispergation, nanocomposites, mixing, agitator, rotor-stator, ultrasound, rheology (1)