Now showing items 21-40 of 115

  • Nové postupy v pivovarnictví 

   Author: Pavel Mareš; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Práce představuje postupy a technologii vaření piva. Následně představuje vybrané moderní postupy v pivovarnictví (studené chmelení, náhražky sladu, vaření bezlepkových piv). Dále se práce věnuje technické realizaci ...
  • Návrh větrného tunelu 

   Author: Muhammad Iqbal Suleman; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Rensa Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Tato práce navrhuje metodologii návrhu malého nízkorýchlostního aerodynamického tunelu, který lze 3D tisknout interně. Univerzita má v současné době malý otevřený větrný tunel, ale existuje poptávka po větším pro experimentální ...
  • Energetická náročnost rozpojení hornin a minerálů 

   Author: Jan Ledvinka; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Jirout Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-04)
   Tato bakalářská práce se zabývá rozpojením či také zdrobňováním hornin, tj. jejich drcením či mletím. Představí problematiku získání požadované jemnosti zrn, základní principy zdrobňování a energetickou náročností tohoto ...
  • Interval výměny filtrační vložky 

   Author: Omar Alif Abdelhakim Allam; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Spalovací motor vyžaduje čistý vzduch, aby mohl bez problémů fungovat po celou dobu životnosti. Z tohoto důvodu je třeba, aby vzduchový filtr v systému sání vzduchu fungoval jako bariéra mezi okolním vzduchem, jímž jsou ...
  • Šíření světelného záření v řasových fotobioreaktorech 

   Author: Rehmat Ullah Usman Ullah; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V práci byl proveden výzkum metod CFD zaměřených na šíření světla ve fotobioreaktorech řas pomocí radiačních modelů v softwaru ANSYS Fluent. Software ANSYS Fluent nabízí různé modely záření, které lze použít pro simulaci ...
  • Tvorba umělého sněhu 

   Author: Jakub Lojek; Supervisor: Netušil Michal; Opponent: Šulc Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato práce se zabývá tvorbou umělého sněhu, parametry tvorby a zařízením pro tvorbu umělého sněhu. V úvodní teoretické části jsou popsány objevy sněhových krystalů a jejich klasifikace, laboratorní zařízení pro tvorbu ...
  • Tepelně aktivní krystaly jako indikátory teploty 

   Author: Abubakar Shola Suleiman; Supervisor: Solnař Stanislav; Opponent: Vajc Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Byl proveden stručný přehled termochromních kapalných krystalů pro měření povrchové teploty. Praktický aspekt se zaměřil na získání a kalibraci křivky barevného odstínu a teploty pro různé úhly osvětlení a vertikální ...
  • Flow properties of collagen matter 

   Author: Hadeel Atallah; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Štípek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   This thesis is aimed at the identification of flow parameters of the investigated collagen material. General information about collagen, general rheology and rheology of high viscous materials, and types of rheometers is ...
  • Čajovar 

   Author: Jan Černý; Supervisor: Moravec Jiří; Opponent: Krátký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem technického řešení zařízení na výrobu čajového nápoje. V rámci řešení je zpracována rešerše na téma stávajících technologických postupů přípravy čajového nápoje a vyráběných typů zařízení. ...
  • Technologie výroby etanolu 2.generace 

   Author: Miroslav Kos; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií výroby etanolu 2. generace se zaměřením na enzymatickou hydrolýzu a fermentaci lignocelulózové biomasy. Nejprve je popsán výrobní postup, který sestává z předúpravy biomasy, ...
  • Přenos hmoty a tepla v míchaném reaktoru 

   Author: Jan Sieratovský; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato práce je v první části zaměřena na literární rešerši problematiky mechanického míchání, jeho použití, vlastnosti a parametry, které popisují zkoumání přenosu tepla a hmoty ve vícefázových systémech. V druhé části jsou ...
  • Stroje a zařízení v lihovarnictví 

   Author: Martin Matějec; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce je zaměřena na výrobu kvasného lihu a stroje a zařízení používané na jeho výrobu. V práci jsou popsány suroviny, které se pro výrobu ethanolu využívají a další látky jako jsou enzymy a kvasinky. Dále jsou ...
  • Technologie separace mikrořas z vodného prostředí 

   Author: Adam Krupica; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Slezak Radoslaw
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Účelem této práce je zhodnocení současných metod separace mikrořas. Součástí práce je literární a patentová rešerše, během které byly nalezeny tři hlavní skupiny metod separace. Těmi jsou gravitační, odstředivé a filtrační ...
  • Výpočet vlastních frekvencí rotorů procesních zařízení 

   Author: Viktor Mojžiš; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Moravec Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Práce se zabývá problematikou stanovení vlastních frekvencí míchadel reaktorů a bioreaktorů. Na základě shrnutí informací o základním konstrukčním uspořádání bioreaktorů s mechanickým míchacím systémem definuje běžně se ...
  • Skládkovat nebo spalovat odpady - ekonomika versus vliv na životní prostředí 

   Author: Jonáš Kareis; Supervisor: Krátký Lukáš; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato bakalářská práce si bere za cíl odpovědět na otázku, která z technologií spalování a skládkování komunálního odpadu je z environmentálního a ekonomického hlediska výhodnější. K tomuto účelu byly použity již existující ...
  • Membránové technologie v průmyslu 

   Author: Martin Kédl; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Dostál Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Bakalářská práce typu literární rešerše pojednávající o membránových technologií, jejich rozdělení a principu jednotlivých metod. Zmiňuje použití membránových technologií v průmyslu. Přehled membránových materiálů, vlastností ...
  • Rheology of collagen material 

   Author: Serdar Can Arslanturk; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Petera Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   The thesis deals with the investigation of the flow behaviour of collagen material. Literature search focused on collagen material description, the flow behaviour of collagen, experimental techniques to obtain information ...
  • Experimental and CFD analysis of feed pellets in fish tank 

   Author: Ahsanulnas Miardi; Supervisor: Petera Karel; Opponent: Papáček Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato práce byla provedena za účelem prozkoumání chování částic v kuželové rybí nádrži poskytnuté Likou et al., (2015) pomocí přístupu CFD-DPM. Analýza CFD (Computational Fluid Dynamics) byla vykonána za účelem získání ...
  • Návrh varny domácího mikropivovaru 

   Author: Tomáš Vonka; Supervisor: Štancl Jaromír; Opponent: Solnař Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Rešeršní část bakalářské popisuje: technologického postupu výroby piva v průmyslovém pivovaru, popis principu domácího mikropivovaru a porovnání na trhu dostupných mikropivovarů. Praktická část spočívá v návrhu varny ...
  • Návrh vytlačovací hlavy extruderu 

   Author: Dan Bachtík; Supervisor: Skočilas Jan; Opponent: Vlach Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   V této práci jsou popsány druhy vytlačovacích strojů a proces vytlačování materiálu, včetně popisu všech nezbytných parametrů. Hlavní zaměření práce je na oplášťovací hlavu. Práce obsahuje popis komponent hlavy a také návrh ...