Now showing items 1-2 of 2

  • Konstrukce a provoz zařízení pro farmaceutický průymysl 

   Author: Kryštof Ženkl; Supervisor: Jirout Tomáš; Opponent: Skočilas Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Bakalářská práce se zabývá procesy a zařízeními, které jsou ve farmaceutickém průmyslu. Dále je v práci návrh a výpočet míchacího zařízení. Nakonec je v práci návrh basic-designu konkrétního míchacího aparátu pro míchání ...
  • Strojní zařízení pro výrobu sýrů 

   Author: Lukáš Pavel; Supervisor: Šulc Radek; Opponent: Hoffman Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zaměřuje na výrobu sýrů a používaná strojní zařízení. Obsahuje schéma linky na výrobu sýrů a na přípravu mléka. V práci je také uveden přehled vyráběných typů sýrů a princip jejich výroby.