Now showing items 50-69 of 142

   Subject
   Flocculation,coagulation,mixing,flocculation kinetics,increase scale [1]
   Flokulácia,koagulácia,miešanie,kinetika flokulácie,zväčšovanie mierky [1]
   fotobioreaktor,doskový fotobioreaktor,mikroriasa,biomasa,oxid uhličitý,biopalivo,fotosyntéza,kultivácia [1]
   Gasification,Grinder,Mill,Pyrolysis,Size reduction machine [1]
   gel,gelatin,food,rheology,suspension,gelation [1]
   gel,želatina,potraviny,reologie,suspenze,želatinace [1]
   heat exchanger, design, calculate, software, HTRI, [1]
   Heat pump; absorption heat pump; Carnot cycle; absorber; waste heat. [1]
   heat pumps, evaporator, compressor, condenser, cooling medium, use in industry [1]
   heterogeneous substances,flow,slurry,flow patterns,critical velocity,viscosity,particle size [1]
   heterogenní látky,proudění,kal,režimy proudění,kritická rychlost,viskozita,velikost částice [1]
   hydraulic circuit [1]
   hydraulická trať [1]
   Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Renolad Number,power number,Viscosi Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Viscosity [1]
   Impellers; Mixing performance; Stirred vessel,Renolad Number,power number,Viscosity [1]
   injection molding,injection molding machine,mechanical properties,polypropylene,polyethylene [1]
   kolagen,reologie,extruze,extrudér [1]
   kolagen,viskoelastické látky,mocninné látky,potravinářství,čerpadla [1]
   Komorový lis,šnekový lis,ropné produkty,odpadní voda,retenční nádrž,koks [1]
   kompozity,extruze,mocninový model,nenewtonské kapaliny,tokové vlasnosti,tlaková ztráta,polymery [1]