Now showing items 38-57 of 142

   Subject
   Dezintegrační jednotky,Drtiče,Mlýny,Pyrolýza,Zplyňování [1]
   dispergace, vodou ředitelné nátěrové disperze, stator-rotor, Visco-jet, zubové míchadlo [1]
   Dispergační zařízení, Rotor-Stator míchací zařízení, disperze kapalina kapalina, disperze prášek kapalina [1]
   Dispersion equipment, Rotor-Stator mixing devices, liquid to liquid dispersion, powder to liquid dispersion [1]
   dispersion, water-bone coating dispersions, stator-rotor, Visco-jet, saw-tooth agitator [1]
   drinking water,water treatment,sand filtres [1]
   Electrical conductivity, Electrical conductance, Probe for conductivity measurement, Non-contact methods, Collagen, Absorbed irraditation [1]
   Elektrická vodivost, Konduktivita, Snímač elektrické vodivosti, Kontaktní metody, Bezkontaktní metody, Kolagen, Absorbované ozáření [1]
   experimental measurement [1]
   experimentální měření [1]
   Extruder,injection molding,extruder screw,polymer [1]
   Extrudér,vstřikolis,šnek,plast [1]
   Flocculation,coagulation,mixing,flocculation kinetics,increase scale [1]
   Flokulácia,koagulácia,miešanie,kinetika flokulácie,zväčšovanie mierky [1]
   fotobioreaktor,doskový fotobioreaktor,mikroriasa,biomasa,oxid uhličitý,biopalivo,fotosyntéza,kultivácia [1]
   Gasification,Grinder,Mill,Pyrolysis,Size reduction machine [1]
   gel,gelatin,food,rheology,suspension,gelation [1]
   gel,želatina,potraviny,reologie,suspenze,želatinace [1]
   heat exchanger, design, calculate, software, HTRI, [1]
   Heat pump; absorption heat pump; Carnot cycle; absorber; waste heat. [1]