Now showing items 1-20 of 142

   Subject
   Additive manufacturing,3D printer,nonnewtonian behavior,heat transfer,plastics,melting of polymers [1]
   Additive manufacturing,3D printing,Print parameters,Mechanical properties [1]
   Aditivní technologie,3D tisk,Parametry tisku,Mechanické vlastnosti [1]
   Aditivní výroba,3D tiskárna,nenewtonské chování,přenos tepla,plasty,tavení polymerů [1]
   airlift bioreactor,gas-hold up, homogenization time,volume mass transfer coefficient k La [1]
   airlift bioreaktor, zádrž, doba homogenizace, objemový součinitel přenosu hmoty kLa [1]
   ANSYS CFD,numerical simulation,after cooling,turboprop engine,convection,radiation [1]
   ANSYS CFD,numerická simulace,dochlazování,turbovrtulový motor,konvekce,radiace [1]
   Bead mill, pearl mill, algae, cell wall disruption [1]
   Beer brewing, beer filtration, filtration device, candle filter [1]
   beer,beer fermentation,free convection,forced convection,cylindro-conical fermentation tank [1]
   Bioethanol, 1st and 2nd generation of bioethanol production, disposal of waste, heracleum, lignocellulosic waste. [1]
   Bioethanol, výroba bioethanolu 1. a 2. generace, likvidace odpadů, bolševník, odpady živočišného původu, lignocelulózový odpad. [1]
   biofilter,bioscrubber,gas purification techniques,air treatme [1]
   biofiltr,biologická pračka,techniky čištění plynu,úprava vzduchu [1]
   biogas, biogas station, anaerobic fermentation, use of biogas, waste, industrial waste, communal waste, waste treatment [1]
   biomasa, lignocelulózové plodiny, hydrotermická předúprava, parní expanze [1]
   biomasa,třídění,separace,odpad,linka [1]
   Biomass, lignocellulose, pretreatment, hydrothermal, liquid hot water, steam explosion [1]
   biomass,sorting,separation,waste,production line [1]