Now showing items 1-6 of 6

  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Marián Strmeň; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Fiedler Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude ...
  • Studie vytápění činžovního domu 

   Author: Dominik Pompl; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tématem této diplomové práce je studie vytápění činžovního domu. Pozornost se věnuje tepelně-technickým vlastnostem objektu a jejich souladu s normou ČSN 73 0540. Součástí práce je návrh otopné soustavy a řešení přípravy ...
  • Studie vytápění dvougeneračního rodinného domu 

   Author: Jonáš Ženatý; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Studie dvougeneračního rodinného domu zabývající se vytápěním, větráním a chlazením.
  • Studie vytápění nájemního domu 

   Author: Martin Horňák; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletní studií větrání a vytápění čtyřpatrového nájemního domu se společným prostorem strojovny vytápění a vzduchotechniky v půdním prostoru.
  • Tlakové ztráty ohebných vzduchovodů 

   Author: Jan Zelingr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Cílem práce bylo vytvořit literární rešerši týkající se tlakových ztrát ohebných hadic používaných ve vzduchotechnice. Druhým cílem byla experimentální část, kde byla měřena tlaková ztráta tlakových vzduchovodů. Součástí ...
  • Větrání a klimatizace rodinného domu 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...