Now showing items 21-40 of 153

  • Větrání garáží 

   Author: Kuthanová Lucie; Supervisor: Drkal František; Opponent: Pulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   V teoretické části diplomové práce je provedena studie požadavků na provozní, havarijní a požární větrání jednotlivých, řadových a hromadných garáží. Dimenzování průtoku větracího vzduchu je provedeno dle normy ČSN 73 6058. ...
  • Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor alternativními metodami 

   Author: Mašek Tomáš; Supervisor: Drkal František; Opponent: Duška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Kombinace vytápění sálavými panely s hygienickým větráním 

   Author: Hofman Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Hybridní systém vytápění multifunkční budovy 

   Author: Macháček Jan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce se zabývá výpočtem energetické náročnosti objektu, výpočtem potřeby teplé vody a návrhem hybridního systému vytápění multifunkčního objektu, který byl rozdělen na dvě samostatné části dle funkce a to na ...
  • Zdroj tepla a chladu pro administrativní budovu 

   Author: Šebesta Marek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním různých variant zdrojů tepla a chladu. Jednotlivé technologie jsou rozebrány v teoretické části práce, zejména kogenerační jednotky a absorpční chlazení. Jednotlivé varianty budou ...
  • Provoz a spotřeba energie klimatizace 

   Author: Halbrštát Lukáš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Tuharský Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a porovnáním spotřeb energií se zaměřením na klimatizační systém. Práce se zabývá budovami Stavovského divadla a částečně i objektu divadla Kolowrat, neboť jsou vzájemně propojeny a ...
  • Návrh klimatizačního systému pro administrativní budovu 

   Author: Khaldoun Idriss; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-21)
   This study was performed in order to .Design the air conditioning system for assigned
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Liška Pavel; Supervisor: Drkal František; Opponent: Fridrich Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato diplomová práce se zaobírá rozborem koncepcí klimatizačních systémů vhodných pro administrativní budovu GACETA a následně samotným návrhem zvoleného klimatizačního systému na úrovni stavebního řízení. Dalším z cílů ...
  • Otopná soustava u budov s nízkou potřebou energie 

   Author: Ignatyev Marat; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem této diplomové práce je zjištění optimálního složení obvodových konstrukcí, také nejefektivnějšího způsobu dodávky tepla pomocí vícekritériálního rozhodování. Hlavním kritériem jsou finanční prostředky. Dále jsem ...
  • Využití jednotky s ORC v bytovém domě 

   Author: Slavík Marek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato diplomová práce s názvem "Využití jednotky s ORC v bytovém domě" se zaměřuje na návrh kogenerační jednotky s ORC pro bytový dům v Praze na Barrandově. Součástí práce je návrh zapojení systému dodávajícího tepelnou i ...
  • Systém s tepelným čerpadlem země-voda pro vytápění a chlazení budovy 

   Author: Chary Raman Sridharan; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Beber Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Práce se zabývá systémem zdroje tepla a chladu pro historickou budovu využívanou pracovišti University Karlovy v Praze. Ve strojovně jsou instalována moderní teplená čerpadla osazená měřením a monitorování provozu. Celý ...
  • Studie vytápění a zdravotně technických instalací bytového domu 

   Author: Bačkovská Jana; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Práce se zabývá návrhem teplovodní otopné soustavy s podlahovým vytápěním v bytovém domě. V rámci zdravotně technických instalací je navržen vnitřní vodovod (rozvody teplé a studené vody, cirkulační potrubí) včetně způsobu ...
  • Přeměna rodinného domu na energeticky téměř nulový dům 

   Author: Šobáňová Veronika; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   V této diplomové práci je zhodnocen rodinný dům z hlediska energetických potřeb a následně je navržena jeho transformace na téměř nulový dům. Je zpracováno několik variantních řešení. V jednotlivých variantách jsou navrženy ...
  • Provoz klimatizace s turbokompresory 

   Author: Janák Jakub; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Sova Oto
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce je věnována provozu klimatizace s turbokompresory, které bývají často uplatňovány na chlazení specifické nízkou spotřebou elektrické energie, což je pro investora jeden z předních faktorů výběru. V diplomové ...
  • Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro přípravu teplé vody 

   Author: Nekula Jiří; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaických modulů pro přípravu teplé vody. Je zde popsán postup včetně vzorců pro vytvoření matematického modelu v programu MS Excel pro výpočet bilance ...
  • Regulační chování otopných těles 

   Author: Nekrasov Pavel; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   V této diplomové práci jsem se zabýval simulací regulačního chování otopných těles. Na začátku práce je uvedena teorie o otopných tělesech, aproximaci funkce soustavou druhého řádu a popsány v práci použité bloky simulačního ...
  • Porovnání sálavých panelů a podstropních teplovzdušných jednotek 

   Author: Homolka Tomáš; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním velkoprostorového objektu - průmyslové haly. Cílem této práce je zpracování celkem 3 variant otopných soustav pro řešený objekt: - Varianta č. 1 uvažuje k předávání tepla do prostoru ...
  • Návrh vytápění tmavými plynovými zářiči 

   Author: Kukla David; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této práce je porovnat metodiky návrhu vytápění tmavými plynovými zářiči různých výrobců se zaměřením na hlavní rozdíly mezi jednotlivými metodikami i různými konstrukčními řešeními zářičů. V první teoretické části ...
  • Aerodynamický zdroj hluku 

   Author: Patera Tomáš; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem diplomové práce je měření hladiny akustického tlaku kruhové vzduchotechnické regulační klapky a následná analýza spektra generovaného aerodynamického hluku při různých rychlostech proudění a úhlu natočení klapky. ...
  • Tlakové ztráty kapilárních rohoží 

   Author: Horník Martin; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zaměřuje na problematiku modelování tlakových ztrát kapilárních rohoži. Konkrétně na modelování tlakových ztrát různě dlouhých, sériově zapojených rohoží (tzv. Tichelmannův způsob zapojení) v počtu 1 až ...