Now showing items 54-73 of 289

   Subject
   datacentrum,využití odpadního tepla,zásobárna tepelné energie v podzemní vodě,numerický model [1]
   Design of the air conditioning system [1]
   Deskové otopné těleso, distanční kroužek, proudění. [1]
   deskový sprchový výměník,zpětné získávání tepla,zpětné získávání tepla z odpadní vody,NELA [1]
   Documentation [1]
   Dokumentace [1]
   Domovní plynovod [1]
   double-skin facade [2]
   dvojitá fasáda [2]
   EER [1]
   efficiency [1]
   emission measuring [1]
   energetická náročnost budov,budovy s téměř nulovou potřebou tepla,budovy s nízkou potřebou tepla,roční výdaje,rodinné domy [1]
   Energetics, buildings with low energy demand, energy efficient buildings, passive houses, zero energy houses,investment, operating costs, energy sources [1]
   Energetika, budovy s nízkou energetickou náročností, nízkoenergetické domy, pasivní domy, nulové domy, aktivní domy, nezávislé domy, investice, provozní náklady, zdroje energie [1]
   Energy consumption of cooling system, shopping center Chodov, air conditioning, cooling system, cooling towers, freecooling, cold sources, compressors, Energy Efficiency Rating, measurement of energy consumption, electricity meters, calorimeters, flow meters analysis of measured data. [1]
   Filtrace vzduchu,Atmosférická filtrace,Průmyslová filtrace,Nanovlákna,Matematický model,Frakční odlučivost vláknité vrstvy,frakční účinnost izolovaného vlákna [1]
   floor on the ground [1]
   flow components [1]
   Fotovoltaika,Analýza přínosů fotovoltaického systému,Solární pokrytí rodinného domu,Solární pokrytí bytového domu,Bilance FV systému,Uživatelská energie [1]