Now showing items 166-185 of 289

   Subject
   otopné plochy, nízkoteplotní vytápění, regulace vytápění, tepelné ztráty, součinitel prostupu tepla, měření a regulace, zabezpečovací systémy, [1]
   otopné těleso, sériové zatékání, řízené zatékání [1]
   Otopné těleso,tepelná pohoda,CFD,větrací mřížky,přirozená konvekce [1]
   Outdoor Environment [1]
   overall payback period [1]
   paint booth,ventilation,particle tracking,CFD simulation [1]
   Panel heating radiator, distance ring, flowing. [1]
   performance [1]
   permanent mechanical ventilation in application for family houses,energy for ventilation [1]
   Photovoltaic,Analysis of photovoltaic system yields,Solar coverage of family house,User energy,Solar energy,Solar panel [1]
   placement [1]
   plate heat exchanger,heat exchanger,waster water heat recovery,NELA [1]
   pneumatic conveying,pressure drop of conveying path,conveying of ash,method of additivity,material feeder [1]
   pneumatic piping,computing programme,pressure drop,machine design,modern milling,medium pressure system optimalisation,pipeline optimalization [1]
   pneumatic transport, pressure loss, calculation methods, method of additivity, feeder [1]
   pneumatická doprava, tlakové ztráty, výpočetní metody, metoda aditivnosti, podávač [1]
   pneumatická doprava,tlaková ztráta dopravní trasy,doprava popílku,metoda aditivnosti,podávač materiálu [1]
   pneumatické potrubí,výpočetní program,pokles tlaku,návrh zařízení,optimalizace potrubí,optimalizace středotlakého pneumatického systému,inteligentní mlýn [1]
   podlaha na zemině [1]
   podlahové vytápění, vodovod, kanalizace, zdravotně technické instalace, odpadní teplo z šedé vody [1]