• Vytápění budov s téměř nulovou potřebou energie 

      Autor: Gulázsiová Sandra; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Novotný Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
      Bakalářská práce se zabývá analýzou energetické potřeby na vytápění a přípravu teplé vody víkendového domu. Dům byl navržen ve čtyřech variantách. Modely objektu se liší tepelně technickými vlastnostmi obálky budovy a ...