• Náklady na vytápění u rodinných domů 

      Autor: Zych Lukáš; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
      Bakalářská práce se zabývá stanovením energetické náročnosti budov z pohledu dílčí dodané energie na vytápění. Následně je provedeno srovnání investičních a provozních nákladů na vytápění několika vypracovaných variant ...