• Vytápění rodinného domu 

      Autor: Tesař Josef; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-11)
      Tato práce se zabývá studií vytápění dvoupodlažního, nepodsklepeného rodinného domu, stojícího v Praze. Úkolem je stanovit tepelné ztráty budovy v závislosti na vnitřních výpočtových teplotách, navrhnout optimální podlahovou ...