• Větrání budovy základní školy 

      Autor: Adamus Marián; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Begeni Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
      Předmětem bakalářské práce je studie zaměřená na větrání ucelené části základní školy. Byla zpracována tepelná bilance a v návaznosti na ní byla navržena vhodná řešení větrání učeben. Bilance škodlivin poukazuje na důležitost ...