• Vytápění novostavby rodinného domu 

      Autor: Šíp Karel; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění rodinném domě.