• Studie vytápění dvoupodlažního rodinného domu 

      Autor: Čermák Martin; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
      Bakalářská práce se zabývá studií respektive návrhem vytápění dvoupodlažního rodinného domu. Dům se stává ze dvou bytových jednotek. Řešení vychází z konstrukčních a dispozičních řešení objektu a platných norem. Navržena ...