• Vytápění rodinného domu 

      Autor: Mikolášek Roman; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Legner Tomáš
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-07)
      Bakalářská práce se zabývá návrhem vytápění dvoupodlažního nepodsklepeného rodinného domu. Návrh otopné soustavy vyplývá z projektové dokumentace objektu a platných norem. Otopná soustava je řešena jako dvoutrubková ...