• Vytápění průmyslové haly sálavými panely a kotlem na biomasu 

      Autor: Maděra David; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Boháč Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
      Úkolem této práce je zpracovat projekt pro stavební povolení na vytápění průmyslové haly s administrativním přístavkem pomocí sálavých panelů a otopných těles. Zdroji tepla pro otopné soustavy budou kotle na biomasu. V ...