• Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

      Autor: Grospičová Václava; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Adamovský Daniel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
      Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...