• Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie 

      Autor: Šafránek Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Boháč Jindřich
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
      Bakalářská práce řeší návrh výpočtu potřeby energie na vytápění rodinných domů s ohledem na dosažení pasivního standardu a splnění vyhlášky budov s téměř nulovou spotřebou energie. Pro výpočet jsou navrženy tři modelové ...