• Studie vytápění jednopodlažní nízkoenergetické novostavby 

      Autor: Kouba Vladimír; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Bašta Jiří
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
      V bakalářské práci jsem pro jednopodlažní rodinný dům navrhl skladbu konstrukcí tak, aby byly splněny minimální doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla. Snažil jsem se přiblížit obecné podmínce pro nízkoenergetický ...