• Studie vytápění rodinného domu 

      Autor: Rykl Radoš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Šerks Petr
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
      Bakalářská práce se zabývá dvěma varianty vytápění rodinného domu a porovnání jich mezi sebou.