• Stanovení součinitele pohltivosti stěn 

      Autor: Mustafina Elena; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Mareš Ludek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
      Výsledkem této práce má být stanovení středního součinitele pohltivosti stěn v určité laboratoři. Zvolená byla akustická laboratoř Ústavu techniky prostředí ČVUT. V kapitole ZVUK A HLUK jsou rozepsány základní pojmy ...