Now showing items 1-17 of 17

  • Chlazení experimentální místnosti kapilárními rohožemi 

   Author: Soldát Tomáš; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Brož Jiří; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace datacenter 

   Author: Erdenečulún Džagar; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na klimatizaci datových center. Vysvětluje a popisuje základní princip klimatizace a jejích použití. Dále se práce zabývá jednotlivými systémy chladicích zařízení a jejich efektivity.
  • Parametry větracích jednotek pro obytné budovy 

   Author: Doležal Jakub; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na větrací jednotky pro větrání obytných budov na trhu v České republice a porovnává výkonové parametry těchto jednotek. V první části je popsána teorie větrání, tedy jaké škodlivé látky ...
  • Použitelnost systému s chladicími trámci na Středním východě 

   Author: Matta Jacques Rene; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-05)
   V současné době každý chce bydlet v budovách s komfortním vnitřním prostředím. Chladicí trámec je typ konvekčního systému HVAC, který je určen pro vytápění nebo chlazení budov pro vytvoření tepelného komfortu. Chladicí ...
  • Rekonstrukce větracích systémů bytových domů 

   Author: Grospičová Václava; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Bakalářská práce se zabývá celkovou analýzou bytových jader používaných v panelové výstavbě bytových domů postavených v minulém století. Cílem práce je zhodnotit dočasné systémy větrání, jejich funkčnost a požární bezpečnost, ...
  • Teoretická a skutečná úprava vzduchu při chlazení 

   Author: Anton Ushkats; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Bakalařská práce se zabývá procesem chlazení vzduchu na chladičích, porovnáním teoretického a realného pruběhu chlazení, rozborem chladičů vzduchu, jejich typy a principy fungování. Na základě podkladů výrobce byly analyzovány ...
  • Tvorba výpočetní pomůcky pro vytápění 

   Author: Víša Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Větrání a klimatizace administrativního celku 

   Author: Neuhort David; Supervisor: Schwarzer Jan; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Větrání bazénové haly 

   Author: Hrouda Jaroslav; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-01)
   Práce obsahuje návrh větrání pro bazénovou halu. Vysvětluje výpočetní metody a postupy pro navrhnutí optimálního průtoku vzduchu. Na základě porovnání se skutečným stavem jsou doporučena opatření ke zlepšení současného provozu.
  • Větrání budovy základní školy 

   Author: Adamus Marián; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Předmětem bakalářské práce je studie zaměřená na větrání ucelené části základní školy. Byla zpracována tepelná bilance a v návaznosti na ní byla navržena vhodná řešení větrání učeben. Bilance škodlivin poukazuje na důležitost ...
  • Volné chlazení datacenter 

   Author: Steinhart Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Předmětem bakalářské práce je stanovení ročních energetických úspor v konkrétním datacentru o přibližném příkonu 70 kW, při použití přímého volného chlazení. Nejprve byla stanovena potřeba energie na chlazení datového ...
  • Využití alternativních zdrojů energie pro vytápění rodinného domu 

   Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Nové legislativní požadavky zvyšují nároky na energetickou náročnost budov. A to jak u novostaveb, tak i u rekonstrukcí stávajících budov. Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi splnění požadavku na tzv. budovu s téměř ...
  • Výkonové parametry kompresorových chladicích zařízení 

   Author: Vilímec Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Výkonové parametry ventilátorových konvektorů 

   Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá klimatizačními systémy administrativních budov. Práce popisuje klimatizační systémy obecně a podrobně se věnuje problematice klimatizačních systémů s ventilátorovými konvektory. V první části se ...
  • Výkonové parametry zařízení pro větrání obytných budov 

   Author: Janák Jakub; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Výpočetní postupy pro stanovení střední radiační teploty 

   Author: Lohr Martin; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá analýzou výpočetních postupů pro stanovení střední radiační teploty. Zaměřuje se na výpočet poměrů osálání v místnosti a porovnává jednotlivé metody výpočtů, včetně návrhu vlastního analytického ...