Now showing items 1-1 of 1

  • Zpětné získávání tepla v bytových prostorách 

   Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Zikan Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-21)
   Tato práce se zabývá problematikou zpětného získávání tepla v obytných prostorech. Teorií výměníků tepla. Popis principu a rozdělení výměníků do kategorií. Legislativu spojenou se zpětným získáváním tepla, do které patří ...