Now showing items 1-1 of 1

  • Znečištění ovzduší v ČR 

   Author: Mizera Vojtěch; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   V práci je zhodnocen vývoj emisních koncentrací sledovaných polutantů (oxid siřičitý, oxidy dusíku a suspendované částice frakce PM10. Celá problematika je zkoumána zhruba za posledních 20 let. Je nastíněno zhodnocení a ...