Now showing items 1-1 of 1

  • Větrání bazénové haly 

   Author: Hrouda Jaroslav; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-01)
   Práce obsahuje návrh větrání pro bazénovou halu. Vysvětluje výpočetní metody a postupy pro navrhnutí optimálního průtoku vzduchu. Na základě porovnání se skutečným stavem jsou doporučena opatření ke zlepšení současného provozu.