Now showing items 99-118 of 140

   Subject
   Solární soustava,Ohřev vody,Fototermika,Fotovoltaika,Úspora energie [1]
   solární technika, solární kolektory, solární panely, hybridní FVT kolektory [1]
   solární tepelné soustavy,ohřev vody,analýza trhu,energetická bilance,ekonomická bilance [1]
   sound absorption coefficient, reverberation time, sound, noise [1]
   Stavební konstrukce, Součinitel prostupu tepla, Tepelná ztráta, Zateplení, Tepelná izolace [1]
   STŘEDNÍ RADIAČNÍ TEPLOTA, POMĚR OSÁLÁNÍ, FANGER, CANNISTRARO [1]
   Swimming hall, thermal load of room, ventilation design [1]
   tepelná pohoda,podlahové vytápění [1]
   Tepelné ztráty, Tepelně technické vlastnosti, Součinitel prostupu tepla, Zateplovací systémy, ETICS [1]
   Termovize, infračervené zobrazování, úhel pohledu, měření teploty, chyba měření. [1]
   Termovize,bezkontaktní meřicí přístroje,okrajové podmínky,vzdálenost,Revmatolovický ústav [1]
   The heat exchanger, recuperation, heat transfer [1]
   thermal comfort,floor heating [1]
   thermographic cameras,contactless thermometer, boundary conditions,distance from measured object,Institute of Rheumatology [1]
   Thermovision, infrared imaging, angle of view, temperature measurement, measurement error. [1]
   Ventilation of a Basic School Building,local system of ventilation,central system of ventilation,need of energy,operating costs,investment costs,bachelor thesis [1]
   ventilation units, ventilation requirements ,heat recovery,performance parameters of ventilation units [1]
   Větrací jednotky, Požadavky na větrání, Zpětné získávání tepla,Výkonové parametry větracích jednotek [1]
   větrání základní školy,lokální systém větrání,centrální systém větrání,potřeba energie,provozní náklady,investiční náklady,tepelná bilance,bakalářská práce [1]
   Větrání,Bytové jádro,Větrací systém [1]