Zobrazují se záznamy 84-103 z 106

   Klíčové slovo
   Ventilation of a Basic School Building,local system of ventilation,central system of ventilation,need of energy,operating costs,investment costs,bachelor thesis [1]
   ventilation units, ventilation requirements ,heat recovery,performance parameters of ventilation units [1]
   Větrací jednotky, Požadavky na větrání, Zpětné získávání tepla,Výkonové parametry větracích jednotek [1]
   větrání základní školy,lokální systém větrání,centrální systém větrání,potřeba energie,provozní náklady,investiční náklady,tepelná bilance,bakalářská práce [1]
   Vytápění budov s téměř nulovou spotřebou energie [1]
   Vytápění průmyslové haly, ohřev vody, otopná soustava, sálavé panely,desková otopná tělesa, kotel na biomasu [1]
   vytápění, dvoupodlažní dům, dvoutrubková, protiproudá, spodní rozvod, nucený oběh, otopná plocha, deskové těleso, přepočet výkonu, kondenzační kotel, zásobník vody, ohřev vody, spotřeba paliva [1]
   vytápění, otopná soustava, zdroj tepla [1]
   vytápění, příprava teplé vody, dvoupodlažní rodinný dům, tepelně technické parametry, tepelné ztráty, ČSN EN 12 831, ČSN 06 0210, zdroj tepla, otopná tělesa, rozvod tepla, pojistné zařízení, zabezpečovací zařízení, potřeba tepla, potřeba paliva, roční cenové náklady [1]
   vytápění, rodinný dům, otopná soustava, zdroj tepla [1]
   vytápění, rodinný dům, podlahové vytápění, kotel na biomasu, tepelné čerpadlo, plynový kondenzační kotel, ekonomická analýza [1]
   vytápění, tepelné čerpadlo vzduch-voda, rodinný dům [1]
   vytápění,hypokaustum,kamna,oheň [1]
   VYTÁPĚNÍ,NÁVRH,OTOPNÁ SOUSTAVA,RODINNÝ DŮM,KONDENZAČNÍ KOTEL [1]
   vytápění,nízkoenergetický,pasivní,zdroj energie [1]
   vytápění,projektování,výpočet,rodinný dům [1]
   Vytápění,tepelně technické vlastnosti,kondenzační kotel,tepelné ztráty,hydraulické vyvážení,průkaz energetické náročnosti budovy [1]
   Vytápění,TZB,Tepelné ztráty,Podlahové vytápění [1]
   vytápění,zateplení,otopná,zdroj,potřeba [1]
   Výměník tepla, rekuperace, sdílení tepla [1]