Now showing items 67-86 of 158

   Subject
   HEATING,WATER HEATING,PROJECT DOCUMENTATION,BLOCK OF FLATS [1]
   heating,zero-energy building,heat sources,economic analysis [1]
   House core,Ventilation,Ventilation system [1]
   hydraulic properties, dumpers, series of dumpers, pressure parameters, dimensionless measure,control characteristics [1]
   hydraulické vlastnosti, klapky, série klapek, tlakové parametry, bezrozměrné měřítko, regulační charakteristika. [1]
   Klimatické údaje,zdroje klimatických údajů,sluneční energie,solární soustavy,příprava teplé vody [1]
   klimatizace, klimatizační systém, Administrativní budova, tepelná bilance [1]
   Klimatizace, operační sály, měření, analýza, spotřeby [1]
   Klimatizace, systém, tepelné zisky, tepelné ztráty, návrh, chlazení, vytápění [1]
   Klimatizace, větrání, penzion, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody, klimatizační jednotka. [1]
   klimatizace, větrání, sportovní hala, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody [1]
   klimatizace,datový centrum,server,systém,zařízení,energie,úspora,efektivita [1]
   Klimatizace,tepelné zisky,tepelné ztráty,depozitář,chlazení,vytápění,kontrola vlhkosti [1]
   Klimatizace,Vzduchotechnika,Spotřeba,Energie,Zdroj chladu [1]
   klimatizační systém [1]
   load profile of water heaters, water heating, domestic hot water, storage water heaters (tank-type) [1]
   Local Control of Heaters,Control Valve,Thermostatic head,Thermostatic Actuator,Servo Actuator,P-controller,PI-controller [1]
   Low-energy, Passive, calculation model [1]
   místní regulace otopných těles,regulační ventil,termostatická hlavice,termopohon,servopohon,P-regulátor,PI-regulátor [1]
   MRT, MEAN RADIANT TEMPERATURE, ANGLE FACTOR, FANGER, CANNISTRARO [1]