Now showing items 55-74 of 334

   Subject
   CTA,anemometry,nozzle,air duct system,experiment,air stream velocity,turbulence intensity,noise,termo-anemometer,hot-wire,Dantec Dynamics,free jet,acoustics,aerodynamic noise [1]
   činitel pohltivosti zvuku, doba dozvuku, zvuk, hluk [1]
   ČSN EN 12 831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetická náročnost budov,Tepelné ztráty,Potřeba tepla,Stavební konstrukce,Izolace,Solární kolektory,Tepelné čerpadlo,Kotel na biomasu,Plynový kondenzační kotel,Reálná návratnost investic [1]
   ČSN EN 12831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetic demands of buildings,Thermal losses,Heat needs,Building construction,Isolation,Solar collectors,Heat pump,Biomass boiler,Gas condensing boiler,Payback period [1]
   Data Center,Direct Free Cooling,Heat Load,Energy Savings [1]
   Datové centrum,Přímé volné chlazení,Tepelná zátěž,Energetické úspory [1]
   different options for laying a heating piping [1]
   dimenzování [1]
   domestic hot water heater [1]
   Doors [1]
   Dveře [1]
   economic aspects [1]
   ekonomické porovnání způsobů pokládky [1]
   electric water heaters,hot water preparation,circulation of hot water,thermal insulation,pipe distribution,fittings with,heat recovery [1]
   electrical car,car cabin,heating,cooling,computer simulations [1]
   elektrický ohřívač vody,příprava teplé vody,cirkulace teplé vody,tepelná izolace,potrubní rozvody,armatury s perlátory,zpětné získávání tepla [1]
   elektromobil,kabina vozidla,vytápění,chlazení,počítačové simulace [1]
   Emise [1]
   emise, imise, kvalita ovzduší, tuhé částice, frakce PM10 a PM 2,5, imisní limity, imisní monitoring, cyklón, impaktor, celková a frakční odlučivost, třídicí schopnosti [1]
   emission [1]