Now showing items 6-25 of 140

   Subject
   Air conditioning, ventilation, pensoin, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution, air conditioning unit. [1]
   air conditioning, ventilation, sports hall, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution [1]
   air conditioning,airing and climatization mechanisms,Energy,Chillers,consumption [1]
   air conditioning,data center,server,system,units,energy,savings,efficiency [1]
   Air conditioning,heat gains,heat losses,depository,air-cooling,heating,humidity control [1]
   air pollution, emissions, imissions, local heating, [1]
   air-conditioning, air-conditioning system, Office Building, heat balance [1]
   akustické vlastnosti experimentální měřící trati, vzduchotechnické elementy, hluk pozadí soustavy [1]
   atmosféra,znečišťující látky,znečištění ovzduší v České republice,SYMOS'97,maximální koncentrace znečišťujících látek,rozptyl emisí [1]
   atmosphere,pollutants,air pollution in the Czech Republic,SYMOS'97,highest concentration of pollutants,emission spreading [1]
   Bazénová hala, tepelná zátěž prostoru, návrh větrání [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory, výpočtový model [1]
   case study, district heating, biomass, woodchips, renewable energy, energy, ecology, environment, boiler, heating distribution, house connection, transfer station, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Chilled beam,HVAC system ,Lebanon,Tel Aviv,Prague,Condensation ,psychometrics,cooling load,solar geometry [1]
   Chlazený paprsek ,Systém HVAC,Libanon,Tel Aviv ,Praha,kondenzace,Psychometrie,Chladící zatížení,Sluneční geometrie [1]
   Climatic data,Sources of climatic data,solar irradiation,solar systems,hot water preparation [1]
   Construction, Heat transfer coefficient, Heat loss, Insulation, Thermal insulation [1]
   CTA,anemometr,dýza,vzduchotechnická experimentální trať,experiment,rychlost proudění,intenzita turbulence,hluk,termo-anemometr,Dantec Dynamics,volný zatopený proud,akustika,aerodynamický hluk,žhavený drátek [1]
   CTA,anemometry,nozzle,air duct system,experiment,air stream velocity,turbulence intensity,noise,termo-anemometer,hot-wire,Dantec Dynamics,free jet,acoustics,aerodynamic noise [1]