Now showing items 41-60 of 334

   Subject
   Climatic data,Sources of climatic data,solar irradiation,solar systems,hot water preparation [1]
   coefficient of leaking [1]
   combustion sources [1]
   compressor [1]
   Construction, Heat transfer coefficient, Heat loss, Insulation, Thermal insulation [1]
   consumption [1]
   control of heating systems [1]
   coolant [1]
   coolant circulation concepts [1]
   cooling [2]
   cooling ceiling [1]
   cooling coil [1]
   cooling the object [1]
   CTA,anemometr,dýza,vzduchotechnická experimentální trať,experiment,rychlost proudění,intenzita turbulence,hluk,termo-anemometr,Dantec Dynamics,volný zatopený proud,akustika,aerodynamický hluk,žhavený drátek [1]
   CTA,anemometry,nozzle,air duct system,experiment,air stream velocity,turbulence intensity,noise,termo-anemometer,hot-wire,Dantec Dynamics,free jet,acoustics,aerodynamic noise [1]
   činitel pohltivosti zvuku, doba dozvuku, zvuk, hluk [1]
   ČSN EN 12 831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetická náročnost budov,Tepelné ztráty,Potřeba tepla,Stavební konstrukce,Izolace,Solární kolektory,Tepelné čerpadlo,Kotel na biomasu,Plynový kondenzační kotel,Reálná návratnost investic [1]
   ČSN EN 12831,ČSN EN ISO 13 790,ČSN 73 0540-2,Energetic demands of buildings,Thermal losses,Heat needs,Building construction,Isolation,Solar collectors,Heat pump,Biomass boiler,Gas condensing boiler,Payback period [1]
   Data Center,Direct Free Cooling,Heat Load,Energy Savings [1]
   Datové centrum,Přímé volné chlazení,Tepelná zátěž,Energetické úspory [1]