Zobrazují se záznamy 41-60 z 106

   Klíčové slovo
   heating,low energy,passive,energy sources [1]
   Heating,Thermal-technical properties,Condensing boiler,Thermal losses,Hydraulic balancing,Energy Performance Certificate [1]
   Heating,TZB,Thermal energy loss,Floor heating [1]
   hydraulic properties, dumpers, series of dumpers, pressure parameters, dimensionless measure,control characteristics [1]
   hydraulické vlastnosti, klapky, série klapek, tlakové parametry, bezrozměrné měřítko, regulační charakteristika. [1]
   klimatizace, klimatizační systém, Administrativní budova, tepelná bilance [1]
   Klimatizace, operační sály, měření, analýza, spotřeby [1]
   Klimatizace, systém, tepelné zisky, tepelné ztráty, návrh, chlazení, vytápění [1]
   Klimatizace, větrání, penzion, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody, klimatizační jednotka. [1]
   klimatizace, větrání, sportovní hala, tepelná ztráta, tepelná zátěž, psychrometrie, vyústky, vzduchovody [1]
   load profile of water heaters, water heating, domestic hot water, storage water heaters (tank-type) [1]
   Low-energy, Passive, calculation model [1]
   MRT, MEAN RADIANT TEMPERATURE, ANGLE FACTOR, FANGER, CANNISTRARO [1]
   Nearly Zero Energy Building, heating, heat pump, solar collectors, calculation model [1]
   Nearly Zero-Energy Building, heating, heat pump, solar collectors [1]
   Nízkoenergetický,Pasivní,výpočtový model [1]
   obnovitelné zdroje energie, potenciál v ČR, energetika v ČR, sluneční energie, větrná energie, vodní energie, geotermální energie, energie prostředí, energie biomasy [1]
   případová studie, centralizované zásobování teplem, biomasa, štěpka, obnovitelné zdroje energie, ekologie, ovzduší, kotelna, distribuční síť, předávací stanice, Rožnov pod Radhoštěm [1]
   Radian strip,Plague radiant heater,Tube radiant heater,Electrical heater,Minimum Suspension Height [1]
   Reconstruction of heating system in a semi - detached house, technical, construction, house, thermal losses, condensation heat source, heating bodies, temperature, temperature gradient, water tank, warming up water, regulation, investment, heating source [1]