Now showing items 1-20 of 225

   Subject
   acoustic properties for experimental measurement device, HVAC elements, the background noise of the system [1]
   advanced heat pumps [1]
   aerodynamic noise, nozzles, convection, diffusers, experiment [1]
   aerodynamický hluk, trysky, proudění, vyústky, experiment [1]
   air conditioning system [1]
   air conditioning, operating rooms,measurement,analysis, energy consumptions [1]
   Air conditioning, system, heat gains, heat losses, project, air-cooling, heating [1]
   Air conditioning, ventilation, pensoin, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution, air conditioning unit. [1]
   air conditioning, ventilation, sports hall, heat loss, heat load, heat gain, psychrometry, diffusers, air ducts, air distribution [1]
   air conditioning,airing and climatization mechanisms,Energy,Chillers,consumption [1]
   air conditioning,data center,server,system,units,energy,savings,efficiency [1]
   Air conditioning,heat gains,heat losses,depository,air-cooling,heating,humidity control [1]
   air pollution, emissions, imissions, local heating, [1]
   air-conditioning, air-conditioning system, Office Building, heat balance [1]
   akustické vlastnosti experimentální měřící trati, vzduchotechnické elementy, hluk pozadí soustavy [1]
   atmosféra,znečišťující látky,znečištění ovzduší v České republice,SYMOS'97,maximální koncentrace znečišťujících látek,rozptyl emisí [1]
   atmosphere,pollutants,air pollution in the Czech Republic,SYMOS'97,highest concentration of pollutants,emission spreading [1]
   Bazénová hala, tepelná zátěž prostoru, návrh větrání [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie [1]
   budova s téměř nulovou spotřebou energie, vytápění, příprava TV, tepelné čerpadlo, solární kolektory [1]